Wat doet een beveiliger?

Wij beveiligen mensen, winkels, kantoren, bedrijfsterreinen, industriële installaties, transporten, bezittingen maar ook informatie. Beveiligen kan door middel van surveilleren, de wacht houden of het begeleiden. Tegenwoordig doen we dat veelal in samenhang via cameratoezicht en de computer. We werken dus altijd in teamverband, zelfs de zelfstandige beveiliger is altijd in verbinding met een meldkamer en heeft een hele skala aan tools, We werken in gewone dagdienst tussen het publiek en in ploegendienst.

We treden voornamelijk preventief, controlerend en dienstverlenend op. We handelen altijd discreet en klantvriendelijk, maar wel met overwicht. Soms is het nodig repressief op te treden, bijvoorbeeld bij brand, een winkeldiefstal en bij ongevallen nemen we altijd een leidende rol. Zo zorgen we ervoor dat iedereen veilig blijft.

een paar taken als beveiliger zijn:

  • de orde, veiligheid, rust en regelmaat handhaven.
  • preventief toezicht uitoefenen, diefstal en vernieling voorkomen.
  • controleren, waaronder controlerondes lopen en toegangs- en ingangscontroles uitvoeren.
  • onregelmatigheden signaleren en alarmeren van instanties of instellingen.
  • onmiddellijk maatregelen nemen bij een calamiteit, waaronder brand, eerste hulp verlenen (EHBO).
  • collega’s en slachtoffers helpen.
  • publiek/bezoekers te woord staan, informeren en verwijzen.
  • handhaven van specifieke verordeningen.
  • veilig en milieubewust werken.
  • repressief optreden indien nodig.

Als evenementenbeveiliger werken we  telkens korte tijd in een intensief project. We kunnen goed aan met zowel kleine als grote groepen mensen en zijn alert voor elk type groepsgedrag. Het is een leuke verantwoordelijke functie om evenementen, zoals concerten, feestavonden of sportwedstrijden in goede banen te leiden. We hebben vaak toegang tot achter de coulissen, in de zaal of zelfs in een VIP-room. Kortom, we maken heel wat mee en deze baan biedt daarmee genoeg afwisseling.

Als coördinator beveiliging (mbo niveau 3) geven ook operationeel leiding aan andere beveiligingsmedewerkers. samen zorgen we dat de beveiligingstaken zo goed mogelijk worden uitgevoerd, conform de wensen van de opdrachtgever en zien toe dat het beveiligingsplan nageleefd wordt.

de  alarmcentralist neemt  via de meldkamer alarmmeldingen aan en registreert gegevens en stuurt surveillanten aan bij de alarmopvolging. Ook deze taken zijn erg uitdagend.

zo lossen we elke situatie op en houden we iedereen en alles veilig.