Event Security Officer (ESO)

Een Event Security Officer (ESO) is een type beveiligingsmedewerker die mag assisteren bij de beveiliging van publieksevenementen. Zoals beschreven in de Circulaire particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus mag dit uitsluitend in nevenfunctie gebeuren.

Sinds de jaren 90 van heeft zich binnen de particuliere beveiliging, de specialisatie evenementenbeveiliging zich ontwikkeld. Deze tak specialisten houdt toezicht op de beveiliging van feesten en andere evenementen, en zorgen ervoor dat de sfeer goed blijft en niet uit de hand loopt. De werkzaamheden en het specifieke soort publiek waarmee een ESO mee te maken krijgt is gelieerd aan de diverse evenementen. Deze evenementenbeveiliger moet daarom beschikken over specifieke kennis en vaardigheden ten aanzien van het beveiligen van publieksevenementen.

Opleiding

In samenwerking met het ECABO en de SVPB ontwikkelde de SOEB (Opleidingsfonds van de VBE, de Vereniging van Beveiligingsorganisaties voor Evenementen) deze nieuwe functie-opleiding ESO. Deze opleiding bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. De theorie bevat modules over de volgende onderwerpen:

  • Werken binnen wettelijke kaders 2 (module uit MBO opleiding Beveiliger 2)
  • Een module event security (behandelt specifiek de evenementenbeveiliging en alle daarbij behorende aspecten)

Het geheel wordt getoetst door de SVPB. Pas na het behalen van deze theoretische toetsen mogen kandidaten de praktijkopleiding voor kandidaat-ESO volgen. Deze praktijkopleiding dient te worden gevolgd in een erkend ESO-leerbedrijf.

Nadat zowel de theorie als de praktijk succesvol doorlopen heeft, komen deelnemers in het bezit van het certificaat Event Security Officer.